ترمز ریزش قیمت‌ها در بازار طلا کشیده شد سکه در یک ساعت چقدر گران شد؟