نشست خبری فیلم‌های کوتاه و انیمیشن‌های جشنواره ۳۴ برگزار شد